IP-codes en veiligheid

Wat is een IP-code?

De IP-code (Ingress Protection) vertelt de consument twee dingen:
1. Hoe veilig de lamp is tegen indringing van vaste stoffen en vloeistoffen.
2. Hoe veilig de lamp is in termen, dat de gebruiker gevaarlijke componenten kan aanraken.

De IP-code bestaat uit 2 cijfers - bijvoorbeeld van IP44.

Het eerste cijfer staat voor bescherming tegen vaste objecten, en voor gebruikersveiligheid

0 = geen bescherming

1 = beschermd tegen objecten van Ø50 mm of groter, en effectief tegen grote oppervlakken van het lichaam, d.w.z. de achterkant van de hand

2 = beschermd tegen objecten van Ø12,5 mm of groter, en effectief tegen vingers of iets dergelijks

3 = beschermd tegen objecten van Ø2,5 mm of groter, en effectief tegen gereedschappen, dikke draden, enzv.

4 = beschermd tegen objecten van Ø1 mm of groter, en effectief tegen de meeste draden, dunne schroeven, grote mieren, enzv.

5 = beschermd tegen stof

6 = stofdicht

Het tweede cijfer staat voor bescherming tegen water

0 = niet beschermd

1 = beschermd tegen druipend water

2 = beschermd tegen druipend water bij een helling van 15 °

3 = beschermd tegen sproeiend water / regen

4 = beschermd tegen opspattend water

5 = beschermd tegen waterstralen

6 = beschermd tegen sterke waterstralen

7 = beschermd tegen onderdompeling, tot 1 m diepte

8 = beschermd tegen onderdompeling, 1 m diepte of meer

Buitenlampen - het tweede cijfer moet 1, 3 of 4 zijn.

Lampen voor vochtige gebieden - het tweede cijfer moet 1 zijn.

Lampen voor natte gebieden - het tweede cijfer moet 4 zijn.

IP-codes voor badkamerlampen

Hier ziet u de vereiste IP-niveaus voor badkamerverlichting.
Beschermingsniveaus in de verschillende gebieden:
Zone 0 - IP (X) 7
Zone 1 - IP (X) 4
Zone 2 - IP (X) 4
Zone 3 - IP (X) 0

Bekijk hier onze selectie van badkamerlampen.

IP-codes voor buitenlampen

Hier ziet u de vereiste IP-niveaus voor buitenverlichting.
Bekijk hier onze selectie van buitenlampen.